Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

CÁCH ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN SÁCH TẠI HOÀNG GIA ĐỂ ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN SÁCH NHIỀU THỂ LOẠI

Cách đăng ký xuất bản sách tại Hoàng Gia để đăng ký xuất bản sách nhiều thể loại

 

Hoàng Gia chúng tôi cung cấp một giải pháp xuất bản sách cho tất cả các thể loại được xuất bản tại Việt Nam. Về cách đăng ký xuất bản sách, bạn có thể gửi thông tin vào email xuatbansachhoanggia@gmail.com hoặc là email hoixuatban@gmail.com hoặc TranTrungKien@doanhnhan.net. Chúng tôi là một  công ty trong lĩnh vực dịch vụ và đồng thời, chúng tôi cung cấp giải pháp để cho các tác giả không chỉ xuất bản sách thành công, mà là một mô hình kinh doanh. Và qua đó, tác giả có thể sử dụng mô hình kinh doanh tại Hoàng Gia, đưa quyển sách của mình đến với thị trường để cung cấp một giải pháp cho độc giả. Cung cấp một giải pháp được gọi là giải quyết vấn đề thông qua con đường đọc sách.

 


Cách đăng ký xuất bản sách tại Hoàng gia ra sao? Chúng tôi cung cấp một  giải pháp đăng ký rất nhiều thể loại chứ không phải chỉ là một thể loại. Điều quan trọng nhất ở chỗ, chính bạn có thể gửi thông tin đến một trong những email trên. Và vì lý do đó chúng tôi có thể trả lời thông qua email. Bạn có thể gửi những thông tin về bản thảo nếu bạn đã viết xong bản thảo của hoặc là nếu bạn chưa viết xong bản thảo, bạn có thể sử dụng quy trình chấp bút tại Hoàng Gia. Nếu không, bạn có thể gọi trực tiếp vào vào số điện thoại sẽ được cung cấp ở bên dưới để bạn có thể đăng ký được xuất bản sách với tất cả những thể loại.

(Hanna - Royal Reporter)

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 0902467524 

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com 

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét