Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP QUA MỘT QUYỂN SÁCH VÀ MANG NGƯỜI ĐỌC TRỞ THÀNH CỘNG SỰ CHO DOANH NGHIỆP?

Biến đổi văn hóa doanh nghiệp qua một quyển sách?


Thứ nhất, chúng ta sẽ bàn đến khái niệm một cái quyển sách như là một trong những các công cụ truyền thông có thể thay đổi được tư duy của khách hàng. Và vì lý do đó, nó chính là một công cụ để chúng ta bán được hàng thành công. Câu hỏi quan trọng và là câu hỏi trọng tâm hơn, vì sau khi giải quyết câu hỏi đó rồi, chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ hai: Làm thế nào để làm việc với cộng sự trong công ty?


Bất kỳ doanh nghiệp nào trên thế giới và bất kỳ tổ chức nào muốn thành công, chúng ta hình dung ra một bức tranh về họ như thế này. Bản thân của khách hàng, bản thân của một doanh nghiệp, của kinh doanh là gì? Kinh doanh là giải quyết vấn đề cho khách hàng, giải quyết vấn đề cho thị trường, giải quyết vấn đề cho cộng đồng và giải quyết vấn đề cho xã hội. Chúng ta hình dung ra câu hỏi quan trọng nhất và cũng là câu hỏi đúng nhất đó là kinh doanh là gì? Thì câu trả lời quan trọng nhất và câu trả lời đúng nhất là kinh doanh là giải quyết vấn đề. Vậy kinh doanh là giải quyết vấn đề, mà vấn đề cho ai? Là cho con người. Vậy kinh doanh là giải quyết vấn đề cho con người.


Mang người đọc sách trở thành cộng sự cho doanh nghiệp?

Để người khác giải quyết vấn đề thì nó sẽ đi qua 5 bước: Bước thứ nhất, người ta phải có tư duy hóa về giải quyết vấn đề. Bước thứ hai, người ta phải có một kiến thức, thông tin đủ lớn về vấn đề cần giải quyết. Bước thứ ba, người ta cần có công cụ để giải quyết vấn đề. Bước thứ tư, người ta trả bao nhiêu tiền cho việc vấn đề người ta giải quyết. Và bước thứ năm, ai là người giải quyết vấn đề đó?

Khi chúng ta đặt công ty, đặt tổ chức của mình dựa trên 5 bước như vậy, chúng ta sẽ thấy toàn bộ bức tranh là ở chỗ, toàn bộ sản phẩm mà chúng ta kinh doanh là công cụ giải quyết vấn đề cho thị trường. Tại sao có những tổ chức họ kinh doanh rất nhiều năm nhưng mà vẫn là những quán lề đường. Nhưng có tổ chức họ kinh doanh rất ngắn hạn, nhưng họ lại trở thành những tổ chức rất lớn. Là bởi vì họ tư duy đúng  trong quá trình để giải quyết vấn đề. Có nghĩa là toàn bộ sản phẩm của công ty không phải là được đem đi bán, mà toàn bộ sản phẩm là công cụ giải quyết vấn đề. Để cho khách hàng nhận biết được công cụ mà công ty giải quyết vấn đề, họ cần phải có tư duy hóa về công cụ đó, họ cần phải có một lượng kiến thức đủ lớn về nó và sử dụng sản phẩm như là một công cụ để giải quyết vấn đề.

Quyển sách chính là một phát ngôn viên, hay được gọi là một công cụ mạnh mẽ nhất để chúng ta chia sẻ tư duy cho khách hàng để giải quyết vấn đề. Và qua đó, họ có thể sử dụng công cụ của chúng ta như một cách thức để có thể giải quyết vấn đề của họ. Đây là một trong những cách thức mà tôi đã chia sẻ cho hơn 200 tác giả - là những người sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất.


Câu trả lời tiếp theo cho câu hỏi đó là, làm thế nào để làm việc với cộng sự của công ty?

Chúng ta hình dung ra một điều là, dù là công ty nhỏ nhất hay công ty lớn nhất thì trọng tâm của công ty luôn là con người. Trọng tâm của business là con người, trọng tâm của kinh doanh là con người và trọng tâm của mọi trọng tâm là con người. Nếu chúng ta đặt con người làm trọng tâm thì mọi thứ còn lại sẽ được giải quyết. Có một câu nói tôi rất tâm đắc, đó chính là khi đặt con người làm trọng tâm để giải quyết vấn đề, mọi thứ còn lại đều có thể giải quyết. Tức là, nếu chúng ta đặt ra câu hỏi đúng, thì mỗi câu trả lời sai đều có thể sửa được. Nhưng nếu chúng ta đã đặt câu hỏi sai rồi thì mọi câu trả lời, dù có đúng hay sai đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không thể sửa thành đúng được.


Câu hỏi quan trọng nhất trong kinh doanh là, “kinh doanh là gì”? Câu trả lời đó là: kinh doanh là giải quyết vấn đề. Câu hỏi quan trọng nhất trong kinh doanh đó là “trọng tâm của kinh doanh là gì?” thì câu trả lời chính là “con người, con người và con người”.

Chủ của Huyndai có nói trong một quyển sách tên là “Không bao giờ là thất bại tất cả chỉ là thử thách”, ông ta đã nói một câu là “Doanh nghiệp là một liên đoàn con người và con người”. Nếu như bất kì một chủ doanh nghiệp nào, bất kì một nhà kinh doanh nào có thể sử dụng nguyên lý này như một trong những phương thức để xây dựng doanh nghiệp, họ luôn có thể làm những con người giúp con người phát triển, giúp khách hàng phát triển, giúp Cộng Sự phát triển, giúp đối tác phát triển. Và phát triển con người là mục đích phát triển, kinh doanh là tiếp thị. Phương tiện và mục đích sẽ hoán chuyển cho nhau để tạo ra một tổ chức ngày càng lớn mạnh và liên tục tăng trưởng. 

(Hanna)

Mọi chi tiết liên hệ: 

Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn

Hotline: 09024675240 nhận xét:

Đăng nhận xét